Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul siguranței alimentului (ISO 22000)

• Evaluare infrastructura si mediu de lucru HACCP;
• Definire grupe de produse;
• Stabilirea diagramei flux HACCP;
• Identificarea punctelor critice de control;
• Asistenta in contractarea certificarii;
• Instruirea personalului, constientizare;
• Elaborarea documentatiei (politica, manual, proceduri de lucru, programe preliminare etc.) si a formularisticii aferente;
• Asistenta in implementarea sistemului;
• Audit intern si suport in realizarea actiunilor corective;
• Anaiza managementului;
• Asistenta in timpul preauditului si auditului de certificare.

Leave a Reply