Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul serviciilor IT (ISO 20000-1)

• Stabilirea domeniului de aplicare si politicii;
• Asistenta in contractarea certificarii;
• Instruirea personalului, constientizare;
• Elaborarea documentatiei (proceduri si politici, service management plan etc.) si a formularisticii aferente;
• Implementarea sistemului (SLA, raportare, continuitatea serviciilor, bugetarea serviciilor IT, managementul capacitatii, managementl securitatii informatiei, terti si furnizori, managementul incidentelor si problemelor, managementul configuratiei, managementul schimbarii etc.)
• Audit intern si suport in realizarea actiunilor corective;
• Asistenta in timpul preauditului si auditului de certificare.

Leave a Reply