Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul securității informației (ISO 27001)

• Stabilirea domeniului de aplicare si politicii securitatii informatiei;
• Asistenta in contractarea certificarii;
• Instruirea personalului, constientizare;
• Inventarul resurselor si evaluare de risc in domeniul securitatii informatiilor;
• Selectarea masurilor de securitate si planul de tratare a riscului;
• Elaborarea documentatiei (declaratie de aplicabilitate, proceduri si politici de securitate etc.) si a formularisticii aferente;
• Managementul continuitatii afacerii;
• Implementarea sistemului (tratarea riscului, managementul incidentelor de securitate etc.)
• Audit intern si suport in realizarea actiunilor corective;
• Asistenta in timpul preauditului si auditului de certificare.

Leave a Reply