Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001)

• Identificare si evaluare riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala (conform cu Legea 319 / 2006), identificare cerinte legale;
• Asistenta in contractarea certificarii;
• Instruirea personalului, constientizare;
• Elaborarea documentatiei (politica, plan de prevenire si protectie, program de management, proceduri de sanatate si securitate ocupationala etc.) si a formularisticii aferente;
• Asistenta in implementarea sistemului (consultare si comunicare, situatii de urgenta si capacitate de raspuns, evaluarea conformarii privind cerintele legale, raportarea incidentelor etc);
• Audit intern si suport in realizarea actiunilor corective;
• Analiza managementului;
• Asistenta in timpul preauditului si auditului de certificare.

Leave a Reply