Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul continuității afacerii (ISO 22301)

  • Stabilirea domeniului de aplicare si politicii continuitatii afacerii;
  • Asistenta in contractarea certificarii;
  • Instruirea personalului, constientizare;
  • Analiza de impact asupra afacerii (Business Impact Analysis – BIA);
  • Evaluarea riscurilor de intrerupere a activitatilor, selectarea masurilor de securitate si planul de tratare a riscurilor;
  • Strategia de continuitate a afacerii;
  • Elaborarea planurilor de continuitate a afacerii;
  • Suport in testarea planurilor de continuitate a afacerii;
  • Audit intern si suport in realizarea actiunilor corective;
  • Asistenta in timpul preauditului si auditului de certificare.

Leave a Reply