Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul continuității afacerii (BS 25999)

• Stabilirea domeniului de aplicare si politicii continuitatii afacerii;
• Asistenta in contractarea certificarii;
• Instruirea personalului, constientizare;
• Inventarul resurselor si evaluare de risc in domeniul securitatii informatiilor;
• Selectarea masurilor de securitate si planul de tratare a riscului;
• Elaborarea documentatiei (proceduri si politici, planul de continuitate a afacerii, planul de recuperare a informatiei in caz de dezastru etc.) si a formularisticii aferente;
• Implementarea sistemului (scenarii, teste etc.)
• Audit intern si suport in realizarea actiunilor corective;
• Asistenta in timpul preauditului si auditului de certificare.

Leave a Reply