Lucrul bine făcut este sursa bunăstării

Managementul siguranţei alimentului (ISO 22000) – detaliat

Audit de evaluare
• Scop:
- Cunoasterea structurii organizatiei si a legaturilor functionale;
- Determinarea conditiilor de sistem ISO 22000:2005 aplicabile organizatiei si a masurii in care acestea sunt indeplinite la momentul initial;
- Identificarea fluxurilor de lucru si a succesiunii si interactiunii acestora;
- Identificarea punctelor critice de control;
- Evaluarea conditiilor de igiena.
• Auditul acopera toate compartimentele functionale care vor face parte din Sistemul de Management al Sigurantei Alimentului.
• In urma auditului este intocmit un raport continand:
- Evaluarea indeplinirii cerintelor ISO 22000:2005 la momentul initial;
- Lista proceselor desfasurate in regim de Managementul Sigurantei Alimentului;
- Calendarul de desfasurare a implementarii;
- Lista de masuri necesare inceperii programului de implementare.
Asistenta in contractarea certificarii
• Consultantul asigura interfata cu organismul de certificare si derularea tuturor formalitatilor de contractare.
Instruirea personalului in aplicarea prevederilor ISO 22000:2005
• Scop:Intelegerea de catre personal a modului in care trebuiesc aplicate prevederile ISO 22000:2005
• Cursantii apartin tuturor compartimentelor incluse in SMSA.
• Durata modulului de instruire: 1 zi.
• Este asigurat suportul de curs in format tiparit sau electronic.
Definirea grupelor de produse
• Scop:
- Stabilirea grupelor de produse pentru care se intocmesc documentele HACCP.
Stabilirea diagramelor flux HACCP
• Scop:
- Intocmirea diagramelor flux pentru fiecare din grupele de produse idemntificate anterior.
Elaborarea procedurilor de sistem
• Scop:
- Stabilirea cadrului general de desfasurare a principalelor procese de documentare si monitorizare cerute ISO 22000:2005.
• Procedurile sunt elaborate de catre consultant, cu participarea personalului din organizatie.
• Prin procedura sunt stabilite clar si precis:
- obiectul;
- domeniul de aplicare;
- documentele de referinta;
- responsabilitatile functiilor implicate in procesul respectiv;
- descrierea procesului (dupa caz insotita de o schema flux);
- inregistrarile generate in cursul procesului;
• In anexele procedurii este prezenta formularistica specifica activitatii descrise.
Analiza riscurilor HACCP
• Scop:
- Stabilirea riscurilor care pot interveni pe parcursul activitatii organizatiei.
- Stabilirea punctelor critice de control si  a limitelor critice HACCP
Intocmirea planului HACCP
• Descrierea materiilor prime;
• Descrierea caracteristicilor produselor finite;
• Analiza pericolelor.
Elaborarea procedurilor si instructiunilor specifice de lucru
• Scop:
- Documentarea proceselor specifice de documentare, management, asigurarea resurselor, productie / servicii, monitorizare si masurare;
• Procedurile sunt elaborate de catre consultant, cu participarea personalului din organizatie.
• Prin procedura sunt stabilite clar si precis:
- obiectul;
- domeniul de aplicare;
- documentele de referinta;
- responsabilitatile functiilor implicate in procesul respectiv;
- descrierea procesului (dupa caz insotita de o schema flux);
- inregistrarile generate in cursul procesului;
• In anexele procedurii este prezenta formularistica specifica activitatii descrise.
Elaborarea Manualului Sigurantei Alimentului
• Scop:
- Prezentarea politicii managementului in domeniul sigurantei alimentului si a cadrului de desfasurare a activitatii organizatiei in regim de Management al Sigurantei Alimentului;
- Prezentarea structurii si profilului organizatiei.
• Manualul este elaborat de catre consultant, cu participarea personalului din organizatie.
• Manualul Sigurantei Alimentului cuprinde:
- declaratia de politica a Managementului organizatiei in domeniul sigurantei alimentului si obiectivele acestei politici;
- profilul organizatiei, cu caracter de promovare;
- prezentarea structurii functionale a organizatiei;
- sinteza proceselor desfasurate in SMSA si interdependenta acestora
- prezentarea succinta a modului in care sunt indeplinite cerintele ISO 22000:2005, cu trimiteri la proceduri; excluderi fata de standard.
Intocmirea Programelor Preliminare(PRP) si a Planurilor de Igiena
• Scop: Asigurarea modului si a responsabililor pentru :
- Proiectarea, construcţia şi intreţinerea clădirilor şi anexelor
- Furnizarea aerului, apei si altor utilitati
- Igiena echipamentelor
- Igiena eliminarii deseurilor si a apelor uzate
- Igiena şi comportamentul personalului
- Curatenia si sanitatia
- Controlul daunatorilor
- Prevenirea contaminarii incrucisate
- Igiena si controlul ambalarii
- Manipularea materiilor prime, produselor livrate si deseurilor
- Igiena si controlul depozitarii
- Igiena si controlul transportului
• Sunt intocmite programele preliminare si planurile de igiena
Asistenta in implementarea procedurilor si prevederilor standardului ISO 22000:2005
• Scop: Asigurarea punerii in practica a tuturor prevederilor standardului ISO 22000:2005 si a documentatiei.
• Asistenta este asigurata de consultant in toate compartimentele functionale cuprinse in SMSA.
• La cererea clientului, asistenta include si participarea la prima sedinta de analiza a managementului.
Audit intern
• Scop:
- Verificarea modului in care a fost implementat SMSA si evidentierea neconformitatilor, in scopul imbunatatirii Sistemului;
- Respectarea cerintelor ISO 22000:2005 privind obligativitatea desfasurarii activitatii de audit intern planificate;
- Pregatirea organizatiei in vederea auditului de certificare sustinut de organismul independent.
• Auditul este desfasurat de catre o echipa de auditori certificati si acopera toate compartimentele functionale incluse in SMSA.
• In urma auditului este intocmit un raport de audit, insotit de rapoarte de neconformitate.
Urmarirea realizarii actiunilor corective
• Scop: Urmarirea solutionarii si inchiderea neconformitatilor constatate la auditul intern.
• Urmarirea actiunilor corective este facuta de aceeasi echipa care a efectuat auditul intern.
Asistenta in timpul preauditului de igiena si auditului de certificare
• Scop:
- Asigurarea prestatiei optime in timpul preauditului de igiena
- Asigurarea prestatiei optime in timpul auditului
• Consultantul participa ca auditat, alaturi de organizatie.
Instruirea auditorilor interni (optional)
• Este necesara in cazul in care activitatea de audit intern nu se subcontracteaza.
• Scop: Deprinderea de catre persoanele desemnate ca auditori interni a tehnicilor de audit.
• Modulul de curs cuprinde teorie generala si in tehnica auditului, studii de caz si exercitii, activitate practica (audit scoala) si se incheie cu un test de verificare a cunostintelor. Absolventii vor fi certificati ca auditori interni.
• Durata modulului de instruire: 3 zile.
• Este asigurat suportul de curs, in format tiparit sau electronic.
Mentenanta sistemului de management al mediului
• Scop: mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentului.
• Efectuarea periodic de audituri interne si urmarirea realizarii actiunilor corective in cadrul organizatiei(conditie obligatorie conform standardului de referinta).